from 
Thu 5.09.19
18:00
to 
Sun 29.09.19
19:00

]each[ another self, by Sara ten Westenend

[NL] Vanaf donderdag 5 september is in n0dine de installatie ]eachanother self van Sara ten Westenend te zien.
Het in situ werk is een constructie die wordt gestut door de ruimte zelf. Het geheel suggereert een narratief maar blijft zonder vaste betekenis. Met deze wankele, maar precieze constructie maakt Sara ruimte voor twijfel. 
"What do you think I’m like?” De onbeholpen vraag spiegelt zowel maker als kijker. 
Het gesprek, dat zich ontvouwt tussen verschillende oppervlakten - hout, keramiek, tekst, kleur - vormt een scharnierpunt tussen kijken en lezen. 
]eachanother self is een tijdelijke constructie, te zien tot 29 september 2019. 

[ENG] As of Thursday, September 5, the installation ]each[ another self by Sara ten Westenend can be seen in n0dine. The in situ work is a construction, supported by the space itself. The whole suggests a narrative but remains without fixed meaning. With this shaky but precise construction, Sara makes room for doubt. 
"What do you think I'm like?" This uncomfortable question reflects both the maker and the viewer. 
The conversation that unfolds between different surfaces - wood, ceramics, text, colour - forms a pivotal point between looking and reading. 
]each[ another self is a temporary construction and can be seen until 29 September 2019. 

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord - Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.