from 
Fri 27.09.19
19:00
to 
Fri 27.09.19
19:00

]each[ another self by Sara ten Westenend - finissage at n0dine

]each[ another self van Sara ten Westenend is een tijdelijke in situ constructie die wordt gestut door de ruimte n0dine. Het geheel suggereert een narratief maar blijft zonder vaste betekenis. Met deze wankele, maar precieze constructie maakt Sara ruimte voor twijfel. 
Het gesprek dat zich ontvouwt tussen verschillende oppervlakten - hout, keramiek, tekst, kleur - vormt een scharnierpunt tussen kijken en lezen. 
Op vrijdag 27 september nodigen Sara en nadine u uit voor de finissage van deze solo show.

 
]each[ another self is a temporary construction, supported by the space of n0dine. The whole suggests a narrative but remains without fixed meaning. With this shaky but precise construction, Sara makes room for doubt. 
The conversation that unfolds between different surfaces - wood, ceramics, text, colour - forms a pivotal point between looking and reading.
On Friday 27 September Sara and nadine invite you for the finissage of this solo exhibition.
 


Image: Pauline Niks
Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord - Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.