from 
Sun 1.06.14
17:30
to 
Sun 1.06.14
19:30

Mobile Plant Kingdom - presentation

in 

(NL) Mobile Plant Kingdom - presentatie, door Lina Kusaite en Patrick de Koning.

 

"Mobile Plant Kingdom is een samenwerkingsproject, dat ecologie, technologie en ambachten van verschillende lokale culturen wil leren kennen, verenigen en overbruggen. Het tuinproject MPK brengt een aantal kunstenaars, leraars en ambachtsmensen bij elkaar die samen een groeiende eco-sociale installatie binnen de stedelijke context creëren. MPK wordt georganiseerd door participatieve workshops, die zich richten op lokale, innovatieve en ambachtelijke technieken om een tuinproject te creëren dat een stedelijke eco-cultureel systeem weerspiegelt."

 

Lina Kusaite en Patrick de Koning reisden in april 2014 naar Oaxaca Mexico om hun project Mobile Plant Kingdom te presenteren. Uitgenodigd door Colorum (de kunstschool van Daniela Porras en Luis Canseco) organiseerden ze een vierdaagse workshop die resulteerde in een spiraaltuin, een hangende tuininstallatie, alsook een tentoonstelling van het creatieve werk van de deelnemende kinderen en volwassenen.

 

Zondag 1 juni komen Lina en Patrick hun MPK ervaring presenteren in Plateau (nadine) met foto's en verhalen uit Oaxaca, Mexico.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen!

 

MPK is een samenvoeging van twee projecten: het installatie project Mobile Growing Units (MGU), deel van het EU project EITC (Euroaxacan Initiative for Transformative Cultures 2010-2013) en Plant Kingdom (een reeks workshops voor kinderen over stedelijke ecosystemen, geïnitieerd door kunstenaar Lina Kusaite).

MPK wordt ondersteund door Colorum, nadine en de Vlaamse Gemeenschap

 

 

 

(EN) Mobile Plant Kingdom - gathering, by Lina Kusaite and Patrick de Koning.

 

Mobile Plant Kingdom is a collaborative project, that wants to learn, unite and bridge gardening ecology, technology and crafts of trans-local cultures. The project brings together a number of artists, teachers, craftsman, who create an ever growing eco-social installation within the urban context. The installation of MPK is organized around a number of participatory workshops, that focus on local, innovative and artisanal technologies for gardening (to create urban eco-cultural systems).”

 

Lina Kusaite and Patrick de Koning traveled in April 2014 to Oaxaca Mexico to present their project Mobile Plant Kingdom. Invited by Colorum (the school of arts of Daniela Porras and Luis Canseco) they organised a four day workshop resulting in a spiral garden and a hanging garden, as well as an exhibition of the creative works of the participating children and adults.

 

Sunday 1 June Lina and Patrick will present their MPK journey with pictures and stories from Oaxaca, Mexico, in Plateau (nadine).
You are hereby kindly invited to join us for this gathering!

 

MPK joins together two projects: the installation project Mobile Growing Units (MGU), part of the EU project EITC (Euroaxacan Initiative for Transformative Cultures 2010-2013) and Plant Kingdom (a systematically designed series of workshops for children about urban ecosystems, initiated by artist Lina Kusaite).