from 
Sat 26.07.14
17:45
to 
Sun 3.08.14
17:45

Bxl Wildlife Festival 2014

in 
tags 

Bxl Wildlife Festival - 26/07 - 03/08

(NL) Het project Bxl Wildlife richt zich op de mens en zijn relatie tot de stedelijke omgeving als de natuurlijke habitat. Hoe kunnen we in deze stad leven, verblijven, en produceren? Welke relaties moeten we onderhouden met onze omgeven op menselijk, natuurlijk, dierlijk en kunstmatig vlak?

Bxl Wildlife Festival is een evenement dat elke zomer plaatsvindt en roept het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdelijk uit tot "National Park”. Elke ruimte waar flora voorkomt, wordt beschouwd als potentieel kampeerterrein (braakliggende terreinen, parken, natuurgebieden, tuinen, groene daken, ...). Elke nacht wordt doorgebracht op een andere plaats die bepaald wordt tijdens de dagelijkse wandeling. Er is geen programma, er zijn geen genodigden, het festival biedt zich aan als een open doek, is gratis, en open voor iedereen.

 

(EN) The project Bxl Wildlife focuses on mankind and his relationship to the urban environment and the natural habitat. How can we live, stay and produce in a city? Which relationships do we maintain with our surroundings on a human, natural, animal and artificial level?

Bxl Wildlife Festival is an event that takes place every summer in the Brussels-Capital Region, it’s area of intervention that is temporarily transformed into"National Park." Every area where flora occurs, is considered a potential campground (vacant lots, parks, nature reserves, gardens, green roofs, ...). Every night is spent at another location that is determined during the daily walk. There is no program, there are no guests, the festival offers itself as an open canvas. The festival is free and open to all.