from 
Thu 1.09.11
(All day)
to 
Sat 15.10.11
(All day)

Call for writer and/or art critic

with 
in 

[NL] nadine zou een publicatie willen uitbrengen die een reflectie geeft over alle projecten die gedurende drie jaar op de locatie TBC georganiseerd werden. De projecten waren residenties van zes maanden in een herenhuis in Schaarbeek dat nadine gedurende drie jaar ter beschikking kreeg van de VGC. 
Een artiest of collectief werd hierbij uitgenodigd om een evolutief project te ontwikkelen in relatie met artiesten uit een eigen netwerk. Hiervoor had hij/zij het hele gebouw ter beschikking.
De projecten die ontvangen werden waren Hotel Bich van David Helbich, The Ever Mass Land van Marthe Van Dessel, The Public School van Komplot, Dominokingdom van Adva Zakai en Miriam Rohde en Barak Okup van Okup. 

Nu dit project voor nadine afgelopen is, willen we het ontsluiten met een drietalige publicatie (Nederands, Frans, Engels) die zal gedrukt worden met onze eigen rizograaf.
De publicatie zal in twee etappes gemaakt worden:

1) In 2011 wordt een persoon gezocht die informatie verzameld en op basis daarvan de tekst schrijft over alle residenties. Informatie kan bijvoorbeeld verzameld worden via interviews van de residenten en het team van nadine, over wat er zich afspeelde tijdens elk project, de impact van het project zelf en op volgende projecten die zich nadien voor de residenten ontwikkeld hebben.

2) In 2012 wordt de tekst vertaald, zal de lay-out bepaald worden en de druk van het naslagwerk.
 
OPEN CALL: Voor 2011 zoeken we een persoon die het onderzoek en het schrijven van de tekst op zich wil nemen. Als budget hebben één maand voltijds indienstname voorzien. 
Alle voorstellen kunnen gemaild worden naar bruna[at]nadine.be, met een motiverende brief met ideeën over de aanpak van werken en referenties over relevante ervaring.
 

[FR] nadine souhaite éditer une publication rassemblant les projets qui ont été accueillis à TBC sur ces trois dernières années. Pour rappel, il s'agissait de résidences de six mois dans une maison de maitre à Schaerbeek. Le cadre étant la mise à disposition complète du lieu, sur base d'un projet évolutif et en relation avec le réseau des artistes impliqués.
Les projets accueillis ont été Hotelbich, The Ever Mass Land, Public School / Komplot, DominoKingdom, et Barack Okup / EzaOkup.
Cette publication sera en trois langue (Néerlandais, Français et Anglais), et imprimée sur risographe.

La publication se fera en deux temps :

1)En 2011, une personne sera chargée de la collecte d'informations et de l'écriture. Cette étape pourra s'appuyer sur des interviews des résidents et de nadine, sur les enjeux de chaque projet,  les retours sur la résidence en elle même et son implication/influence pour les projets développés à postériori…
Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive.

2) En 2012, traduction des textes, graphisme et impression.

OPEN CALL :
Pour 2011, nous somme à la recherche d'une personne qui serait intéressée par l'étape de collecte d'informations et d'écriture. Nous fournissons un contrat d'un mois temps plein pour ce travail.
Vos candidatures et propositions sont les bienvenues à bruna[a]nadine.be, accompagnées d'exemples ou de références liées à votre expérience dans ce domaine.