Dannie.n

“Dannie.n”, a biannual magazine about the artistic research, themes and discussion topics of artists involved with nadine.

“Dannie.n”, een tweejaarlijks magazine over artistiek onderzoek, thema’s en gespreksonderwerpen van kunstenaars die betrokken zijn bij nadine.
support nadine with a subscription for all 8 editions. Email anna@nadine.be for more information.
 

[NL] Sinds 2017 nodigt nadine kunstenaars uit om een editie van het tijdschrift – dannie.n – te cureren. Het tijdschrift ontsluit hun doorlopende onderzoek en artistieke praktijken. dannie.n wordt (gedeeltelijk) gedrukt met de Risograaf (een digitale drukmachine voor grote oplages) die sinds de opstart van nadine wordt gebruikt voor communicatie en inhoudelijke ontsluiting van haar werking.  

[EN] Since 2017, nadine invites collaborating artists to create an edition of the magazine – dannie.n.
The magazine disseminates their ongoing research and artistic practices.
dannie.n is partially printed with the Risograph (a digital printing machine for large printouts) that has been used since the start of nadine for communication and content dissemination.