from 
Mon 18.08.14
12:02
to 
Sun 24.05.15
12:02

Périphérique.0

in 

Périphérique.0 a performance project by Various Artists, nadine and Alotof

18-24/08

 

(NL) Iedereen is welkom deel te nemen aan deze performance tijdens het evenement Posedy van Yo-Yo. Wie verdere informatie nodig heeft over dit project kan mailen naar loes@nadine.be.

Zeven kunstenaars lopen gedurende zeven dagen afwisselend op de grens van een stuk grond van 30m2 in Hranice, Tsjechië. Een pad wordt gecreëerd…

 

Het kleine lapje grond faciliteert parallel met de land art performance een debat rond territorium. Deelnemers worden uitgenodigd om samen na te denken over ruimte, gebruik en toe-eigening van land, privé vs publieke ruimte, etc.

Hoe kunnen kunstenaars zich de openbare ruimte in stedelijke en natuurgebieden toe-eigenen? Hoe kunnen hun werken of projecten andere gebruikers van die ruimte stimuleren om er anders gebruik van te maken en niet louter als transitzone. Hoe vermijden we dat een publieke omgeving ingenomen wordt door privé initiatieven?

De performance resulteert in een land-art werk van 30m2 op het grondgebied van de organisatie Yo Yo, waar in augustus een aantal gatherings en workshops gepland zijn in kader van het Europese project Alotof (A Laboratory On The Open Fields).

 

 

 

(EN) Everyone is welcome to attend this performance during the event Posedy Yo-Yo. Portion Who need further information about this project can mail loes@nadine.be.

Seven artists walk for seven days alternately around the boundaries of a 30m2 piece of land in Hranice, Czech Republic. A path is being created…

 

While the land art performance takes place, the small piece of land hosts a debate about territory. Participants are invited to think about space, use and appropriation of land, private vs. public space, etc.

How can artists appropriate public space in urban and rural settings? How can their works or projects encourage other users to use that space differently and not merely as a transit zone? How do we avoid a public place that is occupied by private initiatives?

The performance results in a land art work of 30m2 on the territory of the organisation Yo Yo, where in August a number of gatherings and workshops are planned in the context of the European project alotof (A Laboratory On The Open Fields).