from 
Fri 1.01.16
10:34
to 
Fri 30.09.16
10:34

Whistle.city, Thomas Laureyssens

in 

Verslag De Mussen van Elsene (whistle.city)

Whistle.city is een project van Thomas Laureyssens, ontwikkeld binnen een doctoraat in de kunsten aan LUCA School of Arts / KU Leuven (*), met als doel om buurtcohesie te faciliteren aan de hand van ludische stedelijke interventies. Per stad of buurt worden een zwerm interactieve mussen gehangen aan de façade van het gebouw van geëngageerde inwoners (musseniers). Een mus, een plexi vorm van ongeveer 25 x 30 cm, licht op met een kleurige animatie als er in de omgeving enkele keren gefloten wordt. Als introductie van mussen in een buurt kunnen fluitcompetities georganiseerd worden, waarbij er op de website whistle.city punten worden toegekend per geregistreerde fluittoon. Per week wordt er dan een winnaar uitgeroepen. Met of zonder competitief aspect, musseniers kunnen hun ontwapenend speelse mus gebruiken als middel om hun buurt te activeren, zodat buren elkaar ontmoeten, samenwerken, enz. Musseniers organiseerden zo al buurtfeestjes, spraken mensen aan op straat, en appropriëren hun mus met een poster, flyers, een tijdelijke zitbank,... Kortom, whistle.city kan een context scheppen waarbinnen participatie en buurtcohesie kunnen ontstaan.

Vanuit een samenwerking tussen ISELP, Stad Brussel, Gemeente Elsene , GC De Kriekelaar en Gemeente Schaarbeek ontstond in 2015 de mogelijkheid om het project whistle.city in Brussel te lanceren met als startpunt de expo "Being Urban" in ISELP, gecureerd door Adrien Grimmeau en Pauline Delaboulaye. Een jaar na deze expo werden zowel in Schaarbeek als Elsene een vijf-tal mussen opgehangen. Een co-creatie en verschillende assemblage workshops ging hieraan vooraf. 

Doorheen een serie van assemblage workshops, waar een team van werknemers van de Gemeente Elsene aan deelnam, werden de Mussen als tool gebouwd om vervolgens buurten mee te kunnen engageren. Door te participeren werd het team eveneens technisch opgeleid om mussen te configureren en kleine aanpassingen te doen als nodig. Verder

 

(*) De Mussen zijn een evolutie van het ZWERM spel dat ontwikkeld werd samen met Stad Gent, iMinds en Alcatel Lucent.