from 
Wed 15.06.11
(All day)
to 
Wed 15.06.11
(All day)

Wastl 2011 - Project overview

in 

[EN] Wasteland is a local garden project in 1030 Brussels in which a model garden for vertical gardening was set up in 2010 and where the focus in 2011 will be on the further technical development of these systems. Technical and creative training sessions will be organized on irrigation systems and garden terraces. We plan on working at a more local level and to develop educational possibilities for young and old.
Gallaitstraat 80 rue Gallait (behind GC De Kriekelaar) – 1030 Brussels

[NL] Wasteland is een lokaal tuinproject in Schaarbeek waar in 2010 een modeltuin voor verticaal tuinieren is opgericht en waar de focus voor 2011 vooral zal liggen op verdere technische uitwerking voor deze systemen. Er zullen technische creatieve opleidingen voor irrigatie-systemen en terrastuinen doorgaan. We voorzien om nog meer lokaal te gaan werken en mogelijkheden te scheppen voor educatie voor jong en oud.
Gallaitstraat 80 (achter GC de Kriekelaar) - 1030 Schaarbeek

[FR] Wasteland est un projet de jardin à Schaerbeek dans lequel sont menées depuis 2010 des expérimentations de culture verticale. En 2011 ces recherches seront poursuivies, et un axe dédié à l'irrigation sera développé. Des workshops et séances d'informations seront également proposés sur ces techniques, pour un public local et transgénérationnel.
Gallaitstraat 80 rue Gallait (derrière Le Kriekelaar) – 1030 Brussels