from 
Wed 1.05.13
13:00
to 
Tue 31.12.13
12:00

Keyholders-in-residence

in 
tags 

[NL] Sinds 2013 ontvangt nadine geen subsidies meer van de Vlaamse Gemeenschap. Met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we echter onze ruimte blijven behouden. Ondanks de stopzetting van de residentiewerking, zijn we nog volop bezig met het ondersteunen van kunstenaars. Naast de projecten die we organiseren, stelt nadine haar ruimte Plateau ter beschikking voor kunstenaars die werkruimte, presentatie- of vergaderruimte zoeken.

We stellen onze infrastructuur graag ter beschikking aan kunstenaars die een bureau/werkruimte nodig hebben met de mogelijkheid andere mensen te ontmoeten in het kader van hun projecten. Wie geïnteresseerd is kan meer informatie over zijn/haar project sturen naar bruna@nadine.be en welk soort ondersteuning en infrastructuur nodig is. Wie de ruimte graag wil bezoeken kan eveneens een afspraak maken via bruna@nadine.be.

[EN] Since 2013 nadine no longer receives subsidies from the Flemish Community. With the support of the Flemish Community Commission (VGC) we were able to keep our space Plateau. Despite the cessation of our residency program, we are still continuing to support artists. In addition to the projects we are currently organising, nadine offers her space Plateau to artists as a work environment, presentation space or meetingroom.

Our infrastructure is available for artists working on projects and looking for a desk/work area that also offers the opportunity to meet other people. Who is interested can send bruna@nadine.be a text about the project you are working on and what your needs are in terms of support and infrastructure.

[FR] Depuis début 2013 nadine ne reçoit plus de subventions de la Communauté Flamande. Avec le support de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), nous pouvons conserver notre espace Plateau. Malgré l'arrêt de notre programme de résidence, nous continuons à soutenir les artistes. Au delà des projets que nous organisons actuellement, nous mettons notre espace Plateau à disposition, comme espace de travail, de présentation ou de rencontre.

Notre infrastructure est disponible pour des artistes travaillant préparant des projets et ayant besoin d'un bureau/ espace de travail offrant également la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à envoyer un texte de présentation de votre projet à bruna@nadine.be, ainsi qu'une description de vos besoins en terme de soutient et d'infrastructure.