from 
Sun 1.05.11
(All day)
to 
Sat 25.06.11
(All day)

Postcard from the future - Nadine's Salon

with 
in 

[txt from http://postcardsfromthefuture.be]
During the month of May and June there was a salon-residency at nadine. nadine’s SALOON was the meeting place where the last card of POSTCARDS FROM THE FUTURE, the card for Matongé, will be made and distributed, where the re-enactment will be rehearsed, the costumes will be made and where artists from the Matongé neighbourhood as well as from Congo showed and discussed their work.
 

[NL]
De laatste Postcard From the Future toont de eerste druk van het originele doek van Chéri Samba's Porte de Namur - Porte de l'Amour,
een compositie, die echte bewoners van de Matongéwijk afbeeldt tijdens een fictieve bijeenkomst van bestaande personen aan de Naamsepoort.
De performance die aan deze kaart verbonden is, is een live-opvoering van dit beroemde schilderij op 25 juni aan de Naamsepoort.

C&H zal twee maanden in Plateau of nadine's SALOON werken aan de Matongé Postcard From The Future.
In mei en juni zal C&H samen met de acteurs deze re-enactment voorbereiden.
In samenwerking met Matongazet zullen er elke donderdag vanaf 18u SALOON - avonden plaatsvinden
waar kunstenaars uit de Matongéwijk en Congo hun werk tentoonstellen en bespreken.

[FR]
La dernière Postcard From the Future présente le premier imprimé de la toile originale de Chéri Samba, Porte de Namur - Porte de l'Amour,
une composition qui met en scène d’authentiques habitants du quartier Matongé à l’occasion d’une réunion fictive de personnes réelles à la Porte de Namur.
La performance associée à cette carte, consiste en une représentation live de cette célèbre peinture, le 25 juin à la Porte de Namur.

C&H sera en résidence pendant deux mois à Plateau - nadine's SALOON.
Au cours des mois de mai et de juin, C&H travaillera avec les acteurs à la reconstitution.
En collaboration avec Matongazet, C&H organisera tous les jeudis dès 18 h, des soirées SALOON
où les artistes du quartier Matongé et du Congo viendront exposer et raconter leur œuvre.

[EN]
The final Postcard From the Future shows the first print of Chéri Samba's original painting Porte de Namur - Porte de l'Amour.
A composition depicting real residents of the Matongé district during a fictitious gathering of existing people at the Porte de Namur.
The performance linked to this card is a live representation of this famous painting on 25 June at the Porte de Namur.

C&H is taking up a residence in Plateau or nadine's SALOON for two months with Postcards From The Future.
During the months of May and June C&H will work with the actors on the re-enactment together.
Matongazet will organise SALOON events every Thursday evening from 6 p.m.
allowing artists from the Matongé district and Congo to exhibit and discuss their work.