from 
Mon 3.08.15
11:46
to 
Sun 6.09.15
11:46

Residency Bram Borloo

in 

De zomerresidentie van Bram Borloo beslaat twee luiken:

- Picturale luik:
Creatie en voorstelling van Bram Borloo's schilderij met werktitel: 'Sikitiko/Réorganistion'. 
De term 'réorganistion' refereert naar de gelijknamige compositie van Cherie Samba. 'Sikitiko' (betekent 'spijt betuigen' in het Swahili) werd door de Stoute Oestendenaere gebruikt bij verschillende acties. Beide begrippen verwijzen naar de Belgische recente geschiedenis inzake het de-, post-, of neo-kolonisatieproces. In zijn essay 'The 'manifestation for the reannexation of Belgium to Congo': reconfiguring (post)colonial space', bekommentarieert Karel Arnaut een aantal gebeurtenissen uit dit recent verleden.
Daarnaast verwijst de voorgestelde compositie naar de huidige renovatie van Koninklijk Museum van Midden Afrika, alsook knipogen naar Kinshasa vandaag.

- Muzikale luik:
1) Creatie en voorstelling van Razy & guests. Bram Borloo nodigt Bob Placide Ekofo Mboyo uit, bekend als Razy, om het schilderij met werktitel 'Sikitiko/Réorganistion' van een gepast muzikaal kleed te voorzien. Bob en Bram stelden een gelegenheidsgroep samen om enkele songs van Razy in een nieuw akoestisch kleedje te stoppen. Gedurende de residentie repeteert Razy met Toussaint Volcan Mbaku (gitaar), Cedrick Batterie Mobunga (percussie), H. Bass Ngoma (bas), Bram&Bram (likembe & gitaar), Piet Maris (accordeon).
2) Op basis van Bram Borloo's tekst over het schilderij dat tijdens de residentie gecreëerd wordt, verzamelt Laurent K.0.B. Cartuyvels geluiden. Daarmee wordt een geluidscollage voorbereid met verwijzing naar de gestelde context. In de loop van de residentie wordt deze samenwerking verfijnt tot een presenteerbaar geheel (al dan niet in samenwerking met Bram Borloo).

> Op 4 september om 20 uur opent nadine haar deuren om de resultaten van de residentie voor te stellen aan het publiek. 

 

La résidence d'été de Bram Borloo consiste deux volets :
- Volet pictural
Création et présentation de la peinture avec titre de travail 'Sikitiko/Réorganistion'. Ce titre fait référence à une peinture de Cherie Samba avec le même titre. Le tableau questionne la nécessité pour une 'réorganisation' du Royal Musée de l'Afrique Centrale á Tervuren. 'Sikitiko' (signifie regretter en Swahili) était le slogan par excellence d'un comité d'action 'de Stoute Oestenderaere' en 2004. Ces terminologies revendiquent à l'histoire Belge récente par rapport à le processus de de-, post-, neo-colonisation. Dans son essay 'The 'manifestation for the reannexation of Belgium to Congo': reconfiguring (post)colonial space', Karel Arnaut commente quelques faits de cette histoire récente. De plus, la composition proposée contiennent des allusions à la rénovation actuelle du RMAC et à la situation contemporaine, effrayante à Kinshasa.

- Volet musical
1) Razy et guests: Bob Placide Ekofo Mboyo, connu sous le nom d'artiste Razy, complétera le programme. A cette occasion, Razy (production - guitare - chant) reprend quelques compositions à la façon acoustique et répétera en aout à nadine avec les invités suivants: Toussaint Volcan Mbaku (guitare-chant), Cedrick Batterie Mobunga (percussion), H. Bass Ngoma (guitare bas), Bram&Bram (likembe & guitare) et Piet Maris (accordéon).
2) A la base d'une texte de préparation, Laurent K0B Cartuyvels (artiste sonor abstrait) collectionnera des sons en relation avec les contextes donnés. Ces enregistrements seront retravaillés et présenter sous forme de collage sonore, ou outre.

> Le vendredi 4 septembre, nadine ouvrera ses portes pour présenter les résultats de la résidence.

 

The summer residence of Bram Borloo consists of two parts:
- Pictorial:
The creation and presentation of Bram Borloo's painting with working title : "Sikitiko / Réorganistion’. The term ‘réorganistion' refers to the composition by Cherie Samba. And ‘Sikitiko' (meaning 'to express regret' in Swahili ) was a term used by the Stoute Oestendenaere. Both concepts refer to the recent Belgian history of de-, post- or neo-colonization. In his essay ‘The manifestation for the reannexation of Belgium to Congo : reconfiguring (post) colonial space', Karel Arnaut comments on a number of events from Belgian’s recent past.
In addition, the proposed composition also refers to the current renovation of the Royal Museum of Central Africa, and the current situation of Kinshasa today.

- Musical:
1) The creation and presentation of Razy & guests. Bram Borloo invites Bob Placide Ekofo Mboyo, known as Razy, to create an appropriate musical program for the painting. Bob and Bram take the opportunity of the residence to give some of Razy’s songs a new acoustic sound. During the residency Razy will rehearse with Toussaint Volcan Mbaku (guitar), Cedrick Batterie Mobunga (percussion), H. Bass Ngoma (bass), Bram Bram (likembe & guitar), and Piet Maris (accordion).
2) Based on Bram Borloo's text about the painting that is created during the residency, Laurent K.0.B. Cartuyvels will collect sounds to produce a sound collage with reference to the stated context.

> On 4 September, at 20:00, nadine opens its doors to present the results of the residence to the public.